• darkblurbg
    ‘Villa Regia’ heeft helaas haar deuren gesloten
    Tot onze grote spijt en verdriet is woongroep Villa Regia om overwegend financiële redenen sinds 1 februari 2021 gesloten

‘Villa Regia’ heeft haar deuren gesloten

De beslissing om Villa Regia te sluiten is een noodzakelijk, weloverwogen en ingrijpend besluit met grote impact op jongeren, personeel en onszelf. Als gevolg van deze sluiting verdwijnen er wederom tien woon-behandelplekken met bijbehorende specialistische zorg, terwijl juist sprake is van wachtlijsten en een groot tekort.

Wij zien helaas geen perspectief op verbetering, eerder juist een verslechtering. Wij zullen ons uiterste best doen om de sluiting van De Villa zo zorgvuldig mogelijk af te ronden, zowel voor onze bewoners als voor ons personeel.

Wij merken dat er te weinig geld beschikbaar is voor onze systeemgerichte zorgvisie in combinatie met de systeemproblemen in de jeugdzorg. Met systeemproblemen doelen wij op zaken als trage doorstroming, complexe samenwerking in de keten, problemen met het delen van cruciale informatie en de discontinuïteit van zorg wanneer een jongere 18 jaar wordt. Wij zien geen mogelijkheid meer om op een voor ons en onze organisatie verantwoorde wijze onze systeemgerichte zorgvisie vorm te geven. Met name in relatie tot de zeer complexe en belastende wet- en regelgeving.

De visie en de kernwaarden waar wij vanuit willen werken kunnen ons inziens onvoldoende worden nageleefd. We kunnen pleisters plakken, maar te weinig de onderstroom bereiken, waardoor we soms onvoldoende helend kunnen werken. Het leveren van liefdevolle en menselijke zorg en behandeling komt in het gedrang. Dit alles maakt dat wij het mooie werk van ‘Villa Regia’ moeten beëindigen.

Wij danken een ieder voor het vertrouwen dat u / jij de afgelopen jaren in ons gesteld hebt.

Ilse van Schaik en Tom Daleboudt

Initiatiefnemers ‘Villa Regia’


Villa Regia is een vrijgevestigd kleinschalig woon-behandelinitiatief in het hart van de Utrechtse Heuvelrug. Het biedt jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar een plek waar zij veilig en warm kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Jongeren die, tijdelijk of voor langere tijd, niet meer thuis bij hun kerngezin kunnen wonen. Villa Regia in Leersum biedt een prettige woonomgeving waarbij er dag en nacht ondersteuning van gekwalificeerde volwassenen is. Ons woonaanbod is altijd gecombineerd met een behandelaanbod voor de jongere én zijn kerngezin.

Voor wie is Villa Regia?

Villa Regia biedt een veilige plek aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die, tijdelijk of voor langere tijd, niet meer thuis bij hun kerngezin kunnen wonen. In de woning zijn negen opvangplekken beschikbaar. Naast het bieden van een veilige woonplek aan deze jongeren bieden we hen én hun ouders ook specialistische jeugd- en gezinshulp. De behandelingen worden aangestuurd door onze specialisten van jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig, ons zusterbedrijf. We werken vanuit vijf kernwaarden: nabijheid, groei, verbinding, gezondheid en duurzaamheid. Bij de intake wordt goed gekeken of de jongere past binnen de groep en haar dynamiek op dat moment. Heeft u na het bezoeken van onze website vragen, opmerkingen of wilt u gewoon even van gedachten wisselen? Neemt u dan gerust contact op met Ilse van Schaik.

Woon-behandelplekken

In Villa Regia zijn zes tot acht woon-behandelplekken beschikbaar. We combineren kleinschalige opvang in een warme setting met daarbij behandeling door specialisten. Nadat de jongere tot zichzelf heeft kunnen komen en ontspanning kan ervaren, komt het vormgeven van normale leven centraal te staan. 

Meer informatie

Crisisopvang

Soms kunnen problemen thuis ineens heel groot zijn. De thuissituatie escaleert zodanig dat een kind acuut uit huis geplaatst moet worden. De situatie kan dan de-escaleren en de jongere kan op een veilige plek tot rust komen, zijn ervaringen delen met anderen en hulp ontvangen bij het verwerken van de situatie. In Villa Regia zijn maximaal vier crisisplaatsen beschikbaar.

Meer informatie

Behandelingen

Behandeling in Villa Regia wordt vormgegeven vanuit een positieve benadering, waarbij er oplossingsgericht gewerkt wordt en gebruik wordt gemaakt van  cognitieve gedragsbenadering en visuele hulpmiddelen. Er is een nauwe samenwerking met het kerngezin, vanuit het gedachtegoed van de contextuele benadering.

Meer informatie

‘Nabijheid en warmte heeft ieder mens nodig om zich gezond te kunnen ontwikkelen’