• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

OP DIT MOMENT IS ER GEEN WOONPLEK BESCHIKBAAR

 

AANMELDPROCEDURE

Als u een jongere wilt aanmelden of als je zelf denkt dat Villa Regia jou een goede plek zou kunnen bieden, gaat er een nauwkeurige kennismakingsprocedure van start. Hierbij wordt vastgesteld of Villa Regia een passende woon-behandelplek is. Uitgangspunt hierbij is dat de jongere gemotiveerd is om bij ons te komen wonen en dat het wonen en leven in en vanuit Villa Regia veilig, prettig en succesvol kan zijn. 

Heeft u vragen over mogelijkheden tot wonen in Villa Regia? Neem dan gerust contact met ons op via onze contactpagina of bel Ilse van Schaik of Magrit Norde. U kunt met hen overleggen of aanmelden in uw situatie passend en zinvol kan zijn. Als uit dit vooroverleg blijkt dat aanmelden passend is, ontvangt u ons aanmeldformulier. 

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldformulier zal de aanmelding binnen twee weken door ons aanmeldteam beoordeeld worden. Indien zij de aanmelding niet passend achten, zullen zij dit met een goede onderbouwing zo snel mogelijk terugkoppelen naar de betrokkenen. Indien een aanmelding passend is, zal de intakeprocedure van start gaan. 

 

INTAKE

Het intakeproces heeft bij ons bijzondere aandacht. Vanuit goed hulpverlenerschap achten wij het van cruciaal belang dat de plaatsing van een jongere passend is. Dit betekent dat de jongere moet kunnen profiteren van de door ons geboden aanpak. Hieronder verstaan wij enerzijds het pedagogisch klimaat op de groep waarin nabijheid, veiligheid, structuur, gezond leven en aandacht voor het normale leven centraal staat. En anderzijds onze systemische aanpak en manier van denken, waarin ouders/belangrijke anderen zo veel mogelijk betrokken worden. Daarnaast moet de jongere passen binnen de huidige groepssamenstelling en moet de veiligheid zowel voor deze jongere als de andere jongeren op de groep gewaarborgd zijn.

Omdat wij deze fase zo belangrijk vinden, zal het intakeproces altijd bestaan uit meerdere gesprekken, waarin in elk geval de ouders/verzorgers gezien worden en de jongere zelf. Voor het eerste gesprek zullen doorgaans de jongere, ouders/verzorgers en indien geïndiceerd de verwijzer worden uitgenodigd. Er zal altijd een tweede gesprek plaatsvinden waarin de jongere alleen wordt gezien door de regiebehandelaar. Mogelijk zal er nog een gesprek met ouders plaatsvinden, doorgaans met de behandelcoördinator.  

Na het laatste intakegesprek zullen de behandelcoördinator en de regiebehandelaar samen overleggen of de jongere kan profiteren van het aanbod en past binnen de huidige groep. Indien nodig zal er (met toestemming van jongere/ouders) aanvullende informatie opgevraagd worden. Als de beslissing genomen is, zal deze zo snel mogelijk teruggekoppeld worden aan ouders/jongere en verwijzer. Er zal besproken worden per wanneer de jongere op de groep kan starten.